ALLA LAG skriver en egen lista rakt upp och ned med 

 

- namn 

- personnummer 

- nummer 

 

och mejlar den till Leif Shumran, 

leifshumran@gmail.com

Innan turneringens start