Corona säkert Linköping Cup

 

Välkomna till Linköping cup!

Som arrangör vill vi göra vårt yttersta för att genomföra en säker cup med hänsyn till covid -19. 

Vi har vidtagit flera åtgärder i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Dock behöver vi er hjälp!

Nedan gäller om vi fortfarande har problem med Corona

 

-Personer med sjukdomssymtom, även lindriga symtom, får inte delta!

-Alla deltagare har en skyldighet att verka för minskad risk för spridning av covid-19. 

- Vi ber därför om hjälp med att hålla avstånd i möten med andra.

-Individer i riskgrupp samt ledare med samhällsviktigt yrke avråds från deltagande.

-Deltagare som uppvisar symtom under cupen ska inte delta vid match. 

- Vi ber er om hjälp med att ha en plan för att den personen ska kunna transporteras hem utan att riskera att 

  smitta andra

-Deltagande lag ska informera föräldrar och anhöriga om att Linköping Cup spelas med begränsat insläpp av  publik, arrangören kan alltså inte garantera åskådare vid matcher.

 

Vad vi som arrangör gör för att undvika smitta 

 

 

-Alla lag bor på hotell. 

- Vi har värdar på plats för att hjälpa till vid till exempel incheckning för att minska trängsel, vid ankomst så väntar laget utanför hotellet och ledarna checkar in 

-Matcher spelas på planer som är avgränsade. På plan får endast funktionärer, ledare och spelare vistas 

-Alla lag måste värma upp på behörigt avstånd från matchplan, fråga funktionärer om ni är osäkra , håll avstånd

-Lag kommer släppas in och ut från planer av funktionär för att minska ansamling av personer

-Kiosk finns utanför området med särskilda åtgärder för att minska köbildning 

-Runt planer finns möjlighet att sprita händer med handsprit. Vi uppmanar alla deltagare att regelbundet tvätta eller sprita händerna

-HÅLL angivna mattider på hotellet

-Dusch och omklädning sker på hotellet

-Vi hand hälsar inte före match. Efter match tackar vi med avstånd