REGLEMENTE

§1. Spelregler

Linköping  Cup spelas efter Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.

§2. Tävlingsform

Lagen indelas i grupper där alla spelar mot varandra. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng.
Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt:
1. Målskillnad
2. Högst antal gjorda mål.
3. Resultat vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika.
4. Lottning

Slutspel

A-,B-,C- eller D-slutspel utifrån antalet anmälda lag. Slutspelet sker efter cupsystem, alltså utslagsmetoden. Oavgjorda matcher i slutspelet avgörs genom straffsparkstävling enligt SvFF:s regler. Samtliga spelare på laguppställningen äger rätt att delta i straffsparkstävlingen.

I åldrarna 10-12 år genomförs inget slutspel

§3. Klassindelning

3-4/10 Pojkar 2009, Flickor födda 2008 - 7 manna , 2009 och 2010

§4. Antal spelare och avbytare

Ett lag får ha obegränsat antal avbytare under en match. Obegränsat antal spelare i cupen. Avbytt spelare får återinsättas i samma match. Det är tillåtet att använda spelare från samma förening i flera lag i turneringen, dock INTE i samma klass. Med undantag för icke tävlingsklasser där man får låna in spelare som deltagit i annat lag i samma åldersklass

§5. Matchtid

2 x 20 minuter 3-4/10

2x25 minuter 10-11/10 


§6. Dispenser

Det ges automatiskt dispens för totalt 1 spelare per match i 7-7, och 2 spelare per match i  9-9 och 11-11 som är högst ett år äldre.

§7. Inför match

Laguppställning ska skrivas innan cupen och mejlas innan turneringsstart till arrangören, denna gäller för hela turneringen

Spelardräkten ska vara numrerad. Om domaren bedömer att ena laget ska byta spelardräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets spelardräkt ska bortalaget byta.

Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min. före matchens början.

Samtliga spelare måste vara försäkrade. 

Samtliga spelare måste bära benskydd. Varje lag är ansvarigt för sina supporters uppträdande.

Matchbollar
I 11-manna spelas med 5:ans storlek. Övriga klasser spelar med bollar av storlek 4. Linköping Cup håller med matchboll.

§8. 7-7 spel

Offsideregeln tillämpas ej i 7-7. Vid tillbakaspel till målvakt får denne inte ta upp bollen med händerna och motståndarlaget ska backa tillbaka till retreatline när målvakten har bollen (det gäller även i spelet). När målvakten har bollen så sker igångsättande av spel endast med händerna (får ej sparka ut den) Regel för frilägesutvisning gäller ej. Målvakt får endast sätta igång spelet med sina händer, alltså aldrig med fötterna. När ena laget leder med 4 mål så får motståndarlaget sätta in en extra spelare tills resultatet är lika därefter ska det vara lika många igen (allt för att vi jobbar mot så jämna matcher som möjligt). Planstorlek , liten 7 manna enligt SVFF 

§9.  9-9 spel

9-manna spelas precis som 11-manna med följande undantag:

  • Pojkar och flickor 12 år spelar 9 manna liten plan 
  • Pojkar och flickor 13 år spelar 9 manna stor plan
  • 7-manna mål
  • 7-mannas straffområdesmått används samt att straffsparkspunkten placeras som i 7-manna.
  • Hörnorna läggs längst ut i hörnet på planen
  • Bollstorlek 4
  • Notera att offsideregeln tillämpas i 9-manna

 

§10. Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av representanter från Linköping Cup kommité.
Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dessa beslut kan ej överklagas eller ändras.

§11. Protester, bestraffningar och utvisningar

Protester ska inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av protesterande lags ansvarige ledare senast 30 minuter efter det att berörd match avslutas.
Protestavgift (500SEK) ska inbetalas samtidigt som protest ingives. Protestavgift återfås om protesten godkännes. Domarens beslut i fakta som rör matchen är slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan inte föranleda åtgärd.

Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn behandlar alla grova utvisningar och beslutar om ev. avstängning i ytterligare match/er.

Varningar ackumuleras ej.

Korttidsutvisning tillämpas ej.

§12. Walk over

Lag som uteblivit från match, utan giltig orsak förlorar matchen med 3-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag ska uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

§13. Spelprogram

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje berört lag.