Regler

Här följer det regelverk som ligger till grund för turneringens genomförande. I LINKÖPING CUP gäller Svenska Fotbollförbundets regler för 11-, 9- och 7-mannafotboll med nedanstående undantag, tillägg och förtydligande.

§ 1. Matchtider
P03 2x25

P/F04 2x25 (flickor 04 – lördag = 2x20)

P/F05 2x25 /flickor 2x20 lördag)

Pojkar 06 medel 1x25, pojkar 06 svår och flickor 2x25

§ 2. Oavgjort resultat
11- och 9-MANNA:
I slutspel avgörs oavgjord match med straffar, 3 vardera, därefter sudden death straffar 

OBS! inga resultat i åldersklasserna P06 och nedåt

§ 3. Antal spelare per match
11-MANNA: 
1 MV + 10 utespelare + fritt antal avbytare

9-MANNA:
1 MV + 8 utespelare + fritt antal avbytare

7-MANNA:
1 MV + 6 utespelare + fritt antal avbytare

Byten av spelare får ske när som under match och utan att domaren underrättas, men spelare som byts ut skall ha lämnat planen innan ny får komma in. Byte måste ske inom 10 m från mittlinjen. Vid felaktigt byte varnas den inkommande spelaren.

§ 4. Inspark i 7-manna får...
...läggas ända fram till straffområdeslinjen.

§ 5. Deltagande spelare...
...får endast deltaga i ett lag per åldersgrupp.

§ 6. Inbördes ordning...
...i gruppspel: vid seger erhålles tre poäng, vid oavgjort en poäng och vid förlust noll poäng. I grupperna fastställes inbördes ordning enligt följande:

a) antal poäng
b) målskillnad
c) antal gjorda mål
d) inbördes möte
e) lottdragning 

§ 7. Varningar
Dessa räknas ej samman från match till match och kan således inte resultera i avstängning i kommande match.

§ 8. Utvisningar

Vid lindrig utvisning (två varningar i samma match) får spelaren deltaga i nästkommande match. Vid grov utvisning bestämmer tävlingskommittén tillsammans med domaransvarig om spelaren skall stängas av i nästkommande match/matcher. Om en spelare mot all förmodan blir utvisad i 7 manna får denna ersättas av annan spelare

§ 9. Skruvdobbar

Skruvdobbar är tillåtet i åldersgrupperna P17, P15 och F17.
Skruvdobbar är förbjudet i alla övriga åldersgrupper.

§ 10. Bollstorlek

Nedanstående bollstorlekar används i samtliga matcher i turneringen:
Storlek 5: P17, P15, P14, P13 och F17
Storlek 4: P12, P11, P10, F14, F13, F12 och F10

§ 11. Åldersdispenser

Åldersdispenser tillämpas enligt följande: Två spelare i 11-manna och 9-manna samt en spelare i 7-manna får vara födda kalenderåret före den åldersklass de spelar i och vara på plan i match. När det gäller avbytare eller hela truppen finns ingen begränsning i antal.

§ 12. Protest

*Sådan skall inlämnas skriftligen till sekretariatet och vara underskriven av protesterande lags ansvarige ledare senast 30 min efter att berörd match avslutats. Protestavgiften, 200:-, skall inbetalas samtidigt med protestskrivelsen. Avgiften återfås om protesten godkännes.